Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej

 

Autor: Agnieszka Śmiertelny  

Temat: Rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej. Wzmocnienie mięśni grzbietu.

  Wada: plecy okrągłe.

Wiek: 7-9 lat.

Liczba ćwiczących:10 osób.

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna.

Czas trwania zajęć: 45min.

Przybory i przyrządy: woreczki, drabinki, piłki, piórka.

 

Część lekcji

Tok lekcji

Treść, opis ćwiczeń

Uwagi

Część I wstępna

1.Czynności organizacyjno- porządkowe

Zbiórka w jednym szeregu. Powitanie grupy i podanie tematu zajęć.

 

Zbiórka z zachowaniem prawidłowej postawy. Nogi razem, brzuch wciągnięty, plecy proste, głowa wyciągnięta.

2.Zabawa ożywiająca (Zdobądź punkty).

Uczestnicy podzieleni są na 2 zespoły, które poruszają się na czworakach. Jedna drużyna ma przyklejone na plecach kartki. Zadaniem drugiej jest zerwanie jak najwięcej kartek(każda kartka to jeden punkt) i przyklejenie jej sobie na klatce piersiowej. Po 1 minucie następuje zmiana. Wygrywa drużyna, która zdobyła więcej kartek.

 

3.Ćwiczenia oddechowe

Pw. stanie, ręce wzdłuż tułowia.

Ruch: wznos RR w górę przodem-wdech, opuszczenie bokiem w dół z równoczesnym ugięciem NN w kolanach-wydech.

Wdech-nosem, wydech ustami z syczeniem.

Część II główna

  1.Ćwiczenia mięśni obręczy barkowej. Rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej.

 

  Pw. siad klęczny, RR wzdłuż tułowia.

Ruch: krążenie RR przodem w górę, następnie opad tułowia do pozycji ,,ukłonu japońskiego”.

  Zachowanie prawidłowej postawy.

 

2.Ćwiczenia mięśni głowy i szyi. (elongacja).  

Pw. stanie plecami do ściany, woreczki na głowie, ręce wzdłuż tułowia.

Ruch: wypychanie woreczka głową do góry.

Brzuch wciągnięty, łopatki i pośladki ściągnięte, barki symetrycznie cofnięte. Przy wypychaniu woreczka nie unosimy barków. Powtórzyć 4 razy

3. Ćwiczenia mięśni grzbietu.

 

Pw. leżenie przodem, ręce splecione na pośladkach, kończyny dolne wyprostowane i złączone, czoło oparte na podłożu.

Ruch: uniesienie tułowia i ramion w górę , uderzenie 2-krotne dłońmi o podłoże z boku, przeniesienie RR bokiem w górę i 2- krotne klaśnięcie dłońmi, tuż nad podłożem.

 

4. Ćwiczenia mięśni pośladkowych i nóg.

 

Pw. leżenie przodem, RR pod czołem, kończyny dolne wyprostowane i złączone.

Ruch: naprzemienne unoszenie kończyn dolnych.

 

Przy każdym uniesieniu kończyny wytrzymanie i policzenie do 5.

5.Ćwiczenia oddechowe.

Pw. leżenie tyłem, kończyny dolne ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy oparte na podłożu, RR wzdłuż tułowia.

Ruch: głęboki wdech, powolny wydech z jednoczesnym podciąganiem kolan do brzucha (wydech wspomagany).

 

Wdech przez nos, wydech przez usta.

 

6. Ćwiczenia mięśni brzucha.

 

Pw. jw.

Ruch: zataczanie kół- rowerek.

 

 

7. Ćwiczenia oddechowe.

Pw. stanie

Ruch: dmuchanie piórka.     

 

8. Ćwiczenia równoważne.

Pw. stanie, RR w bok.

Ruch: powolny marsz zaznaczanie wykroku palcami stopy, przeniesienie nogi w tył-wytrzymanie.

 

Plecy proste, brzuch wciągnięty, głowa wyciągnięta.

9. Zabawa(Wyścig szeregów).

 

Siad skrzyżny w dwóch rzędach tyłem do siebie. Na sygnał bieg do wyznaczonego miejsca i siad skrzyżny twarzą do siebie. Wygrywa ta grupa, która wykona zadanie szybciej i ładniej.

 

Zwrócenie uwagi na skorygowaną postawę.

10. Ćwiczenia mięśni brzucha i pośladków na przyrządach.

 

Pw. siad ugięty przodem do drabinki, stopy grzbietową zaczepione od dołu za szczebel drabinki.

Ruch: a) opad tułowia w tył- powrót do pozycji wyjściowej.

          b) uniesienie bioder nad podłogę

 

RR w skurczu pionowym.

11. Ćwiczenia oddechowe.

Glissando na dowolnej samogłosce.

Np. naśladowanie gwizdu pociągu.

12. Ćwiczenia równoważne.

Pw. marszowa, RR w bok.

Ruch: przejście po listwie odwróconej ławeczki z woreczkiem na głowie.

Brzuch wciągnięty, plecy proste.

13. Zwis z ćwiczeniami mięśni brzucha.

 

Pw. zwis bierny tyłem na drabince.

Ruch: podciąganie kolan do klatki piersiowej.

Powtórzyć 4 razy

14. zabawa ,,Powódź i pożar”.

Dzieci biegają, na hasło ,,powódź” wspinają się na drabinki. Na hasło ,, pożar” siadają w dowolnej pozycji skorygowanej.   

 

 

 

  Część III końcowa

  1. Ćwiczenia przeciw płaskiej stopie.  

   

Pw. siad bokiem na ławeczce, stopy dotykają podłoża.

Ruch: podnoszenie z podłogi woreczka i podanie go do ręki przeciwnej.

Pozycja skorygowana.

 

2.Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy.

 

Pw. stanie plecami do ściany.

Ruch: krok w przód, skłon tułowia, powrót do ściany.

 

Samokontrola(głowa i szyja wyciągnięte w górę, barki cofnięte w tył, łopatki i pośladki ściągnięte, brzuch wciągnięty).

Wysoko unosimy kolana.

3. Ćwiczenia uspokajające.

Marsz na palcach po obwodzie sali, postawa skorygowana.

 

4. Omówienie lekcji.

Przyjęcie dowolnej postawy skorygowanej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej

 

Autor: Agnieszka Śmiertelny  

Temat: Wzmocnienie mięśni szczególnie osłabionych.  

Wada: stopa płasko-koślawa.

Wiek: 7-9lat.

Liczba ćwiczących: 10 osób.

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna.

Czas trwania: 45 min.

Przybory i przyrządy: woreczki, ławeczki, drabinki, kredki, szarfy, krążki czerwone i zielone.

Część lekcji

Tok lekcji

Treść, opis ćwiczeń

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

Część I wstępna

1. Czynności organizacyjno- porządkowe

 

 

 

Zbiórka w siadzie pobok na ławce. Powitanie grupy i  podanie tematu lekcji.

 

Zbiórka z zachowaniem prawidłowej postawy. Szczególne zwrócenie uwagi na prawidłowe ustawienie stóp.

 

2.Zabawa ożywiająca ,,Zielone-czerwone”.

 

Nauczyciel unosi zielony krążek w górę – dzieci biegają po obwodzie koła na palcach.

 

Koło czerwone- marsz ,,pingwinów” na piętach.

 

 

RR splecione na plecach, łopatki ściągnięte, głowa wyciągnięta do góry.

RR wzdłuż tułowia, dłonie odwrócone w bok imitują skrzydełka pingwina.

 

3. Ćwiczenia oddechowe.

Pw. leżenie tyłem, NN w stawach kolanowych ugięte, RR wzdłuż tułowia.

Ruch: wdech z uwypukleniem klatki piersiowej, wydech z uniesieniem głowy.

 

Stopy złączone , palce obciągnięte. Wdech nosem, wydech ustami.

 

Część II główna

1. Ćwiczenia RR i NN – pozycje niskie.  

 

 

Pw. przysiad twarzą do siebie, RR w skurczu pionowym przed sobą.

Ruch: podskoki w przysiadzie na palcach z jednoczesnym uderzeniem o dłonie współćwiczącego ,, walka kogutów”.

Dobranie się parami

2. Ćwiczenie NN i mięśni brzucha.

Pw. leżenie tyłem, NN ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, RR ułożone w ,,świecznik”.

Ruch: wykonanie rowerka z jednoczesnym trzymaniem woreczka palcami stóp.

 

Zataczanie obszernych kół.

 

3.Ćwiczenia NN i tułowia w odciążeniu.

Pw. leżenie przodem, RR złożone pod czołem.

Ruch: uginanie i prostowanie NN uderzając piętami o pośladki, obunóż i jednonóż. Skłon w tył z klaskaniem dłońmi nad podłogą.

Stopy w supinacji.

4. Ćwiczenia RR, brzucha i pośladków w odciążeniu.

Pw. leżenie tyłem RR pod głową, NN ugięte, woreczek trzymany palcami stóp.

Ruch:  przenoszenie woreczka nogami do rąk, przejście do leżenia przodem i podanie woreczka bokiem z rąk do nóg.

 

5. Ćwiczenia chwytne w odciążeniu.

Pw. jw., jedna noga ugięta, druga wyprostowana.

Ruch: chwyt palcami stóp szarfy i przesuwanie jej po wyprostowanej nodze.

 

5 razy po prawej i 5 razy po lewej nodze.

6. Ćwiczenia brzucha i supinacja stóp.

Pw. siad ugięty podparty.

Ruch: -podawanie w orka stopą do stopy,

-rzut woreczka stopami w górę i chwyt dłońmi,

- podawanie worka stopą do stopy i do współćwiczącego(,, podawanie paczek”).

Zwracanie uwagi na poprawne i dokładne wykonywanie poleceń. Postawa skorygowana.

7. Ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków.

Pw. leżenie przodem.

Ruch: nożyce poziome RR i ruchy ,,craulowe” NN.

 

8. Ćwiczenia oddechowe.

Pw. siad płaski.

Ruch: RR w górę w bok- wdech, RR w dół wydech.

Stopy w supinacji, plecy proste, brzuch wciągnięty.

9. Ćwiczenia równoważne i chwytne stóp.

Pw. stanie na ławeczce, RR w bok.

Ruch: chwyt stopą worka leżącego na podłodze obok ławki i rzucenie go z drugiej strony ławki.

Postawa skorygowana.

10. Zwisy i półzwisy.

Pw. zwis tyłem na drabince.

Ruch: wykonanie rowerka z jednoczesnym trzymaniem woreczków palcami stóp.

 

 

11. Zabawa bieżna lub skoczna z elementami  chwytnymi stóp. Zabawa ,,Kto szybciej”

Bieg z podskokami przez skakankę do wyznaczonego miejsca. Palcami stóp chwytają woreczki i rzucają  na odległość. Wracają skacząc przez skakankę.

 

Podział na dwa zespoły. Skoki przez skakankę na  palcach. Rzut prawą i lewą nogą.

12.Ćwiczenia oddechowe.

Marsz na palcach, RR przodem w górę- wdech, RR bokiem w dół- wydech, z jednoczesnym marszem na całych stopach

Poprawne ustawienie stóp tj. pięta, brzeg zewnętrzny stopy, palce.

Część III końcowa

1.Pląs ze zwróceniem uwagi na poprawne ustawienie stóp.

Cwał boczny we wspięciu na palcach z jednoczesnym wymachem RR górę w skos.

 

 

2. Marsz ze zwróceniem uwagi na poprawne ustawienie stóp.

 

Marsz po obwodzie koła-na palcach

                                       -na piętach

                                         - gąsienicą

                                         -na całych

                                          stopach

 

Poprawne ustawienie stóp tj. pięta, brzeg zewnętrzny stopy, palce.

3. Zakończenie, omówienie zajęć, zadanie zadania domowego.

Zadanie domowe  

Pw. siad ugięty podparty.

Ruch: zbieranie palcami stóp drobnych przedmiotów np. kredek.