TEST 1- "Figury płaskie"

(dla ucznia klasy VI)

006.gif (17835 bytes)

1. W którym wielokącie prawidłowo zaznaczono boki prostopadłe?

                    

                         A.                           B.                            C. 

2. Prawidłowo podpisane rysunki są w punkcie:

A.
                prostokąt                    równoległobok                   trapez

B. twie3.gif (2985 bytes).
              pięciokąt                       trapez                                trójkąt

C.
                prostokąt                       trapez               trójkąt ostrokątny

3. Które ze zdań jest fałszywe?

A. Równoległobok ma dwie pary boków równoległych
B. Miary przeciwległych kątów równoległoboku są równe
C. W równoległoboku wszystkie boki są równe

4. Nie można narysować trójkąta, gdy dane są kąty:

A. 30° , 80° , 70°
B. 50° , 75° , 55°
C. 30° , 40° , 50°

5. Na którym rysunku nieprawidłowo zaznaczono wysokość figury?

            A.                            B.                            C.              
twie5.gif (3112 bytes)

6. Cięciwą okręgu jest:

    

A. Tylko odcinek AB
B. Tylko odcinek DE
C. Odcinek DE i odcinek AB

7. Pole figury przedstawionej na rysunku wynosi:

A. 44cm2
B. 52,5cm2
C. 72cm2 

 

 

 

 

8. Pole trójkąta wynosi 8cm2. Wysokość poprowadzona na podstawę
    o długości 4cm ma:

A. 2cm
B. 3cm
C. 4cm

9. Który herb nie ma osi symetrii?


A.                      B.                      C.

10. Ile wynosi obwód narysowanego wielokąta?twie10.gif (26779 bytes)

A. 1m
B. 1m
C. 1 m