Scenariusz zajęć  w klasie I

 

Temat zajęć: W krainie głosek, liter, sylab, wyrazów i liczb - zajęcia diagnozujące.

 

Edukacja: polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczna, środowiskowa.

 

Cele:

Uczeń

-         zna kolejność liter w alfabecie, samogłoski, spółgłoski miękkie, dwuznaki;

-         zna nazwy figur geometrycznych;

-         zna tekst i melodię piosenki;

-         wymienia nazwy pór roku i miesięcy;

-         zna zasadę pisowni zmiękczeń;

-         zna barwy ciepłe i zimne, potrafi je rozpoznać;

-         rozumie pojęcia ,, ekologia, zbiory, dodawanie, odejmowanie, oś liczbowa, litera, głoska, sylaba, dwuznak, spółgłoska miękka,, wyraz, zdanie”;

-         potrafi rozwiązać krzyżówkę;

-         umie pisać i czytać wyrazy, liczby od 0 do 20;

-         słucha z uwagą swoich rozmówców;

-         umie czytać głośno i cicho ze zrozumieniem;

-         umie dokonać  analizy zadania tekstowego i rozwiązać go;

-         potrafi porządkować liczby na osi liczbowej;

-         tworzy wyrazy z podanych liter i rozsypanki sylabowej;

-         umie wykonać działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20;

-         potrafi dobierać charakterystyczne określenia do danej pory roku;

-         potrafi porównać tekst z ilustracją;

-         potrafi współpracować w parze;

-         umie spostrzegać i myśleć logicznie;

 

Metody: słowna, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, pogadanka, metoda problemowa.

 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, w parach.

 

Środki dydaktyczne: krzyżówki, wiosenny koszyk, ruchomy alfabet, kwiatki z sylabami, kartki z osią liczbową, napisy czterech pór roku, wyrazy charakterystyczne dla pór roku, tekst zadania, obrazki z tekstem, plansze zamku z figurami geometrycznymi- kolorowanki matematyczne, tekst listu.

 

Czas trwania: 90 minut.

 

Przebieg zajęć

 

1.  Powitanie dzieci

2. Wprowadzenie do zajęć.

 Nauczyciel opowiada dzieciom o spotkaniu.

 Dzisiaj w drodze do szkoły spotkałam ciekawą osobę. Powiedziała mi, że bardzo chciałaby was odwiedzić i spotkać się z wami, ale dzisiaj jeszcze nie może, bo ma coś bardzo ważnego do załatwienia. A kogo spotkałam to się dowiecie rozwiązując krzyżówkę.

3. Rozwiązywanie krzyżówki i odczytanie hasła (praca w parach).

 

a)      Dziewiąty miesiąc roku to...

b)      Miejsce gdzie wypożyczasz książki.

c)      Lekarz, który leczy zęby.

d)      Ósmy miesiąc roku to...

e)      Następuje po dniu.

f)        Nauka o ochronie środowiska.

 

                                               

Ø      Co oznacza słowo  ekologia ?

Ø      Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?

   Opowiadanie nauczyciela.

     Pani Wiosna pytała się o was jak się uczycie. A ja zapewniłam ją, że już wszyscy umiecie     czytać i pisać. Aby to sprawdzić pani Wiosna przekazała mi dla was wiosenny koszyk z różnymi zadaniami niespodziankami. Zapewniła mnie, że jeżeli je rozwiążecie postara się was  odwiedzić i to już wkrótce.

4. Ćwiczenia w tworzeniu i przeliczaniu zbiorów, rozpoznawaniu samogłosek, spółgłosek   miękkich, dwuznaków. Porządkowanie alfabetu, układanie wyrazów z liter ( praca w parach).

Dziecko wyciąga z koszyka zadanie I ( ruchomy alfabet).

Opowiadanie nauczyciela.

Za górami , za lasami stał ogromny zamek. W zamku tym mieszkały litery, sylaby, wyrazy, liczby i pory roku. Jednak wszyscy mieszkańcy spotykali się tylko czasami.

Ø      Pewnego dnia Pani Wiosna wyszła na spacer i spotkała samogłoski.

Ø      Proszę utworzyć zbiór samogłosek.

Ø      Ile jest elementów w tym zbiorze?

Ø      Potem na drodze spotkała dwuznaki.

Ø      Proszę utworzyć zbiór dwuznaków.

Ø      Ile jest elementów w tym zbiorze?

Ø       Innym razem spotkała spółgłoski miękkie.

Ø      Proszę utworzyć zbiór spółgłosek miękkich.

Ø      Przypomnienie zasady zmiękczeń.

Ø      Na drugi dzień Wiosna na spacerze spotkała alfabet, który wyprowadził swoje

      dzieci , ale one zapomniały gdzie jest ich miejsce.

Ø      Proszę pomóżcie literkom odnaleźć ich właściwe miejsce.

Ø      Wiosna zaprosiła do zabawy literki o, a, i, c, k, m, n.

Ø      Proszę ułożyć z tych liter jak największą ilość wyrazów.

5.Układanie wyrazów z sylab umieszczonych na kwiatach i odczytanie ich. Przypomnienie wiadomości o głoskach i literach oraz o barwach ciepłych i zimnych.

Dziecko wyciąga z koszyka zadanie II i odczytuje je.

Wiosenny wiatr do klasy wpadł. Dmuchnął parę razy i rozsypał na kwiatach wyrazy. A wy dzieci musicie je ułożyć. Powodzenia!

 

 

Ø       Ile jest głosek, a ile liter  w wyrazie np.  ,, sałata”?

Ø      Proszę pomalować te kwiaty barwami ciepłymi.

6. Zabawa ze śpiewem do piosenki o wiośnie.

Wyciągnięcie zadania III

Zaśpiewanie piosenki o wiośnie.

7.Ćwiczenia związane z osią liczbową. Porządkowanie liczb na osi. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu (praca indywidualna).

Dziecko wyciąga z koszyka zadanie IV.

Słoneczko przygrzało i kwiaty rozsiało, ale zapomniało je posadzić. Wy musicie mu pomóc umieszczając je w odpowiednim miejscu  na osi liczbowej.                                                                                                          

 

8. Dobieranie słownictwa do pory roku.

Wyrazy znajdują się na kartonikach(ćwiczenia w parach).

Dziecko wyciąga zadanie V. Odczytuje je nauczyciel.

Drogie dzieci przyporządkujcie  wyrazy określenia  odpowiedniej  porze roku.

  ciepło                          kąpiel w rzece               opadają liście                  Boże Narodzenie

    przylot ptaków           wakacje                         odlot ptaków                   mroźno

    zielony                        żółty                              brązowy                          biały

9. Rozwiązywanie zadania z treścią (praca zbiorowa).

Dziecko wyciąga zadanie VI. Odczytuje je dobrze czytający uczeń.

Na grządce zakwitły wiosenne kwiatki 10 stokrotek, 5 krokusów i 3 przebiśniegi. Ile kwiatków zakwitło na grządce?

10. Ciche czytanie ze zrozumieniem.

Wyciągnięcie z koszyka VII zadania i odczytanie go.

Teraz musicie wykreślić zdania ,które nie pasują do ilustracji”.

 

 

To wysoki  budynek mieszkalny.

Obok domu rośnie niskie drzewo .

Obok budynku rośnie bardzo wysokie drzewo.                  

Na płocie siedzi kogut.

Domek ma dwa okna, komin i jedne drzwi..

Przed budynkiem rosną kwiaty.

 

 

 

 

11.Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu oraz w rozpoznawaniu figur geometrycznych. Ćwiczenia w konstruowaniu na płaszczyźnie z figur geometrycznych.

( Dzieci otrzymują różne figury geometryczne z napisanymi na nich działaniami matematycznymi oraz  instrukcją kolorów według której mają je pokolorować po dokonaniu obliczeń).

 Opowiadanie nauczyciela

Pani wiosna przewidziała to, że będziecie wytrwale pracować i dlatego przekazała dla was małą nagrodę.

Ø      Czy pamiętacie gdzie mieszkała Pani Wiosna?

Zamek po mijającej porze roku jest dosyć brzydki i zniszczony przez mróz i wiatr, ale wy musicie go  pokolorować  zgodnie z podaną instrukcją.

Ø      Z jakich figur będziemy go budować?

Ø      Po czym poznacie, że to jest kwadrat?

Przykładowa instrukcja kolorów:

10- zielony                       

  6-czerwony

  5-niebieski

  3-pomarańczowy  

  2-brązowy                                   

 

12. Zakończenie lekcji.

 Odczytanie listu przez nauczyciela zaadresowanego do dzieci i umieszczonego w kopercie.

 

Drogie Dzieci

   Pozdrawiam Was serdecznie.

   Nie martwcie się, że nie mogłam Was odwiedzić osobiście. Mam nadzieję, iż zadanie, które dla Was przygotowałam sprawiły Wam dużo radości.

Myślę, że nie miałyście z nimi większych kłopotów. Spotkacie mnie wkrótce w zielonej trawie, kwiatach, drzewach, wietrze, deszczu i słońcu. Będę z Wami aż do lata.

    Życzę Wam dużo uśmiechu. Uczcie się pilnie i wyrośnijcie na mądrych i dobrych ludzi.

Pani Wiosna

 

 

 

Scenariusz zajęć  w klasie II

 

Temat zajęć: Pory roku- zajęcia diagnozujące.

 

Edukacja: polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, muzyczna, plastyczna.

 

Cele:

Uczeń

-         zna, wyjaśnia i stosuje  zasady pisowni z: ó, rz, wielką literą oraz h na początku imion;

-         wie co to jest sylaba i dzieli wyrazy na sylaby;

-         wyszukuje  w tekście fragment na wskazany temat;

-         zna, wyróżnia i definiuje pojęcia rzeczownik, czasownik i przymiotnik;

-         czyta tekst cicho ze zrozumieniem;

-         zna rodzaje zdań: oznajmujące, pytające i rozkazujące

-         potrafi formułować zdania dotyczące ochrony planety Ziemi;

-         zna kalendarzowe terminy rozpoczęcia każdej pory roku;

-         stosuje praktyczne umowy dotyczące kolejności wykonywania działań;

-         wie kim był Mikołaj Kopernik;

-         podaje przyczyny następowania pór roku i pór dnia;

-         wie o konieczności ochrony przyrody;

-         zna nazwy miesięcy letnich, jesiennych, zimowych i wiosennych;

-         porządkuje liczby malejąco;

-         umie rozwiązywać zadanie tekstowe i przedstawia je na drzewku;

-         wykonuje działania na dodawanie i odejmowanie bez przekroczenia progu dziesiątkowego w zakresie 100 oraz działania na mnożenie i dzielenie w zakresie 20;

-         potrafi wskazać w liczbie dziesiątki i jedności;

-         zna słowa i melodię piosenki;

-         słucha uważnie rozmówców;

-         potrafi współpracować z koleżanką, kolegą;

 

Metody: słowna, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, pogadanka, metoda problemowa, objaśnienie, swobodna wypowiedź.

 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa jednolita, w parach.

 

Środki dydaktyczne: teksty opisu, kartki z tytułami, karty pracy z działaniami matematycznymi, treść zadania, ortograficzne śnieżynki, tekst wiersza, zeszyty, tabele do części mowy, przybory do malowania tj. farby, pędzle, bloki.

 

      Czas trwania; 3 godziny

 

     Przebieg zajęć

 

1. Powitanie dzieci.

2.      Wprowadzenie do zajęć.

Wykonanie przez uczniów działań, a następnie uporządkowanie ich rosnąco i odczytanie hasła ( praca indywidualna).

U 3 ´ 7=                                         

K 4 ´ 5=

O 13+ 2 ´ 3=                  

Y 17-5=

P 24 : 6=

      O (14 + 6) : 4=

      R 2 ´ 6 + 5=          

      R 14- 4=

Ø       Proszę podzielić te wyrazy na sylaby.

Ø      Co zawiera każda sylaba?

Ø      Proszę określić liczbę dziesiątek i jedności w liczbach ;21, 17 .

   3. Ciche czytanie ze zrozumieniem. Analiza tekstu. Rodzaje zdań (indywidualna, zbiorowa).

 

Pory roku

 

       Każda pora roku ma swój urok. Lato jest ciepłe, kolorowe i słoneczne. Wtedy wszystkie dzieci w całej Polsce mają upragnione wakacje. Część z nich wyjeżdża nad morze

 lub w góry. Nad morzem kąpiemy się, nurkujemy, zbieramy bursztyny i muszle, budujemy zamki albo opalamy się na żółtym piasku. Wielu lubi pływać lub łowić ryby. Jesień natomiast to czas powrotu do szkolnych ławek, gdzie spotykamy się z kolegami i koleżankami. Zima kojarzy  się nam z górami i ośnieżonymi trasami, po których zjeżdżają narciarze. Nie wszyscy ją lubią, bo jest zimno. To jednak doskonała pora do uprawiania niektórych sportów, poprawiających kondycję i polepszających  zdrowie. Można ciepło się ubrać i wyjść na spacer lub pozjeżdżać na sankach. Małe dzieci bawią się śnieżkami, lepią bałwana lub biegają robiąc ślady na śniegu.

      Wiosna to prześliczna pora roku. W parkach trawniki pokrywają się świeżą zielenią. Gałązki drzew i krzewów wypuszczają nowe listki. Łąki nad rzeką wyglądają jak piękne różnobarwne dywany. Kwitną białe przebiśniegi i liliowe krokusy. Zza oceanu przylatują skrzydlaci przyjaciele zachwycając wszystkich swoim powrotem.   

Rozmowa na temat przeczytanego tekstu.  

Ø       O czym jest mowa w tekście?

Ø      Gdzie dzieci spędzają wakacje?

Ø      Co robią nad morzem?

Ø      Proszę odszukać fragment o tym co dzieci robią podczas zimy?

Ø      Jak wygląda wiosna?

Ø      Jaki rodzaj zdań użyty jest w tekście?

Ø      Jakie są inne rodzaje zdań? (utworzenie ich samodzielnie)

4. Rozwiązanie zagadek muzycznych. Zaśpiewanie po jednej zwrotce piosenek  związanych z każdą porą roku (zbiorowa).

Dziecko losuje tytuł piosenki i nuci jej melodię. Zadaniem koleżanek  i kolegów jest odgadnięcie poznanej piosenki i zaśpiewanie jej.

5.Rozmowa kierowana przypominająca wiadomości dotyczące pór roku, miesięcy i ruchów wykonywanych przez planetę Ziemia i jego następstw.

Przypomnienie wiadomości o Mikołaju Koperniku.

Ø       Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna? (lato, jesień, zima?)

Ø      Jakie są miesiące wiosenne? (letnie, jesienne, zimowe?)

Ø      Ile dni mogą mieć miesiące?

Ø      Dlaczego zmieniają się pory roku?

Ø      Ile dni trwa obrót Ziemi?

Ø      Jaki inny ruch wykonuje Ziemia i co jest jego następstwem?

Ø      Jak się nazywa wybitny polski astronom?

6. Ćwiczenia w rozpoznawaniu  rzeczownika, czasownika i przymiotnika(zbiorowa, indywidualna).

Nauczyciel poleca dzieciom pogrupować podkreślone w tekście wyrazy według poznanych części mowy i wpisać je do tabelki. Jednocześnie sprawdza wiedzę dotyczącą poznanych części mowy.

 

 

7. Rozwiązanie zadania tekstowego. Przedstawienie rozwiązania na drzewku (zbiorowa).

W pewnym mieście na zimowisko wyjedzie z 2 szkół po 9 dzieci a z 3 szkół po 4 dzieci. Ile dzieci wyjedzie na zimowisko?

8.Ćwiczenia ortograficzne. Przypomnienie poznanych zasad ortograficznych (indywidualna).

 

Ortograficzne gwiazdki

 

Ø      Jakie zasady wykorzystaliście?

9. Układanie zdań dotyczących ochrony planety Ziemi (praca w parach).

Poleca się dzieciom, aby zamknęły na chwilę oczy i  wyobraziły sobie, że są planetą Ziemią zamieszkałą przez ludzi i zwierzęta. Są na niej również rośliny, jeziora i rzeki.

Jakie prośby lub polecenia mielibyście dla ludzi?

Omówienie formy zdań jakie użyli uczniowie.

10. Ekspresja plastyczna. Przedstawienie treści wysłuchanego wiersza w sposób plastyczny.

 

Ziemia-zielona wyspa

 

Nie warto mieszkać na Marsie

nie warto mieszkać na Wenus.

Na Ziemi jest Życie ciekawsze-

powtarzam to każdemu.

 

Bo Ziemia to wyspa to wyspa zielona

wśród innych dalekich planet.

To dom dla ludzi, dla ludzi

więc musi być bardzo zadbany.

 

Posadźmy kwiatów tysiące,

posadźmy krzewy i drzewa.

Niech z nieba uśmiecha się słońce

pozwólmy  ptakom śpiewać.

 

11. Porównanie treści wiersza z pracami. Omówienie ich i ocena.

 

 

 

 

Scenariusz zajęć  w klasie III

 

 

Temat zajęć: Polska moja Ojczyzna- zajęcia diagnozujące.

 

Edukacja: polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, muzyczna.

 

Cele:

Uczeń

-         zna zasady pisowni wielką literą;

-         rozpoznaje rzeczowniki, umie określić liczbę rzeczownika i rodzaj rzeczownika

      w liczbie pojedynczej;

-         rozpoznaje czasowniki ;umie określić liczbę, czas i osobę oraz rodzaj czasownika;

-         rozpoznaje przymiotniki i stopniuje je;

-         czyta  głośno poprawnie i płynnie;

-         czyta cicho ze zrozumieniem;

-         wypowiada się w kilkuzdaniowej, spójnej formie na podany temat;

-         zna kolejność liter w alfabecie i wykorzystuje ją praktycznie;

-         zna i opowiada polskie legendy;

-         umie rozwiązać krzyżówkę;

-         rozróżnia rodzaje krajobrazów i zna ich cechy charakterystyczne;

-         posługuje się praktycznie mapą i wskazuje na niej większe miasta , stolice Polski (Kraków Warszawa) krainy geograficzne ;

-         zna zabytki Krakowa;

-         umie wymienić i podać charakterystyczne cechy poszczególnych krain geograficznych;

-         zna symbole narodowe;

-         wskazuje główne kierunki na mapie;

-         rozumie pojęcia: forte, piano, ptaki, ssaki, ujście źródło;

-         rozróżnia ptaki, ssaki i zna ich cechy charakterystyczne;

-         zna słowa i melodię piosenki;

-         umie rozwiązać zadanie tekstowe;

-          zapisuje liczby cyframi w zakresie1000

-         wykonuje dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym;

-         wskazuje odcinki prostopadłe i równoległe;

-         wykonuje ilustrację do opisu;

-         rozumie polecenia i uważnie słucha rozmówców;

-         umie dokonać samooceny po skończonej pracy;

 

Metody: słowna, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, pogadanka, metoda problemowa, objaśnienie,  wypowiedź uporządkowana.

 

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: list do uczniów, krzyżówki, kartki z wyrazami, atlasy, mapki Polski do wklejenia , mapa Polski, portret Ekoludka, opis krajobrazu, treści zadań,                   kartki do samooceny

Czas trwania: 2 godz

 

Przebieg zajęć

1.Powitanie dzieci.

2. Wprowadzenie do zajęć.

Wczoraj otrzymałam przesyłkę. Na pewno jesteście ciekawi co to za przesyłka i co się w niej znajduje.

3.Odczytanie listu przez ucznia. Analiza jego treści.

 

 

Drodzy Uczniowie   

 

 

     Witam  Was serdecznie i pozdrawiam wszystkich miłośników przyrody.

      Na imię mam Ekoludek i chodzę obecnie do klasy III. Mieszkam w bardzo pięknym kraju w którym znajduje się wiele ciekawych i interesujących  miejsc zarówno do zwiedzania jak i wypoczynku. Ma on również ciekawą historię i wiele wspaniałych legend. Dlatego zapraszam Was na wspólną wycieczkę po Ojczyźnie. Jestem bardzo ciekawy czy Wy wiecie

coś o niej. Jeśli chcecie wiedzieć jaki kraj jest moją Ojczyzną, to rozwiążcie krzyżówkę,

 którą zamieszczam do listu. Gdy ją poprawnie rozwiążecie, wtedy wspólnie wybierzemy się w podróż po mapie.

    Mam nadzieję, że Wszyscy będziemy z niej zadowoleni.

              

                                                                                       Wasz przyjaciel

                                                                                              Ekoludek  

 

4.Rozwiązanie krzyżówki i odczytanie hasła (praca samodzielna).

a)      Prowadzi samolot.

b)      Ptak, który stoi na jednej nodze.

c)      Warszawa to nasza.....

d)      Legenda pt. ,,Wars i ....”

e)      Prowadzi samochód.

f)        Herbem Warszawy jest………

Ø       Jaki kraj jest ojczyzną Ekoludka?

Ø      Wymieńcie symbole narodowe Polski?

5. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.

Ekoludek zaprasza nas na wycieczkę więc musimy zabrać ze sobą pewne rzeczy.

Ø      Proszę uporządkować podane wyrazy w kolejności alfabetycznej.

KANAPKI, NAPOJE, MAPY, PIENIĄDZE, PLECAKI, SOKI, UBRANIA

 

Ø       Jaką częścią mowy są te wyrazy?

Ø       Co to są rzeczowniki i na jakie pytanie odpowiadają?

Ø       Proszę określić liczbę napisanych rzeczowników?

Ø       Zmieńcie liczbę mnogą na  pojedynczą podanych rzeczowników określając jednocześnie ich rodzaj.

6.Praca z mapą. Powtórzenie wiadomości rzece Wiśle, górach i Krakowie (legenda, zabytki). Zaśpiewanie piosenki. Pisownia wyrazów wielką literą.

Skoro mamy już potrzebne rzeczy, to jesteśmy gotowi, aby wyruszyć w podróż po Polsce. Otwórzcie atlasy i wklejcie mapki do zeszytów. Pewne informacje będziecie wpisywać

 na niej. Swoją podróż zaczniemy od południa Polski.

Ø       Proszę wskazać na mapie kierunki?

Ø      Jakimi środkami transportu możemy podróżować?

My będziemy podróżować samochodami i łodziami wzdłuż najdłuższej rzeki Polski.

Ø       Jaką literą napisałeś ten wyraz?

Ø       Co jeszcze piszemy wielką literą?

Ø       Dlaczego Wisła uważana jest za  polską rzekę?

Ø       Jak nazywa się miejsce gdzie wypływa rzeka, a jak gdzie wpada?

Ø       Gdzie ma swój początek i swój koniec Wisła?

Ø       Zaczynamy podróż od południa. Proszę wskazać na mapie wszystkie kierunki.

Ø      Co znajduje się na południu Polski?

Ø      Jakie pasma górskie występują na terenie naszego kraju?

Ø      Które z podanych gór są najwyższe?

Ø      Czym charakteryzuje się krajobraz górski?

Ø      Teraz opuszczamy Tatry i popłyniemy Wisłą. Po drodze zatrzymamy się w paru ciekawych miejscach. Najpierw zatrzymamy się w dawnej stolicy Polski. Gdzie się zatrzymamy?

Ø      Co możemy zobaczyć w Krakowie?

Ø      Jaką legendę znamy o tym mieście?

Ø      Proszę ją opowiedzieć.

Ø      Teraz odpoczniemy przy smoczej jamie i zaśpiewamy piosenkę ,, Płynie Wisła, płynie”

7.Rozwiązanie zadania tekstowego.

Ø      Ekoludek zaprosił nas  do restauracji i na zakupy do Sukiennic. Kupiliśmy obiad za 143 zł i pamiątki za 178 zł. Ile pieniędzy wydaliśmy w Krakowie?

Ø      Ile w tej liczbie jest jedności, dziesiątek i setek?

8.Praca z mapą. Powtórzenie wiadomości o nizinach, pojezierzach, wybrzeżu  i Warszawie

  ( zabytki, legenda). Rozwiązanie zadania.

Ø      Żegnamy Kraków i płyniemy do naszej stolicy czyli do...

Ø      Jaki jest teraz kolor na mapie i co oznacza?

Ø      Jaki jest krajobraz nizin?

Ø      Wskaż na mapie wszystkie niziny

Ø      Zatrzymamy się i idziemy zwiedzać Warszawę. Przewodnik powiedział nam, że stolicę z Krakowa do Warszawy przeniósł król Zygmunt III Waza w 1596r.

      Proszę obliczyć ile lat upływa w tym roku od tamtego czasu?

Ø      Jakie legendy związane są z tym miastem?

Ø      Bardzo mi przykro, ale opuszczamy Warszawę i płyniemy nad nasze morze. Jaki krajobraz mijamy?

Ø      Proszę wskazać wszystkie pojezierza.

Ø      Zatrzymamy się teraz nad morzem. Czym charakteryzuje się krajobraz nadmorski?

9.Ciche czytanie ze zrozumieniem. Analiza tekstu. Ćwiczenia utrwalające części mowy. Stopniowanie przymiotników. Odmiana czasownika przez osoby i liczby.

Utrwalenie wiadomości o ptakach i ssakach.

Ø      Ekoludek zaprasza nas na spacer i przekazał nam opis tego miejsca, abyśmy mogli łatwo tam trafić.

 

To był stary, ale bardzo piękny las. Pełno w nim grzybów, paproci i mchu. Dzięcioł przysiadł na pniu drzewa i stuka: stuk- puk, stuk- puk. Jodły stoją w lesie jak wysokie wieże, chwieją swe wierzchołki od wielu, wielu lat. Świerki zwiesiły gałęzie ku ziemi, powyginały się w różne strony. Olbrzymi buk- król w starym lesie, stoi samotny, ale silny i twardy. Patrzy z góry na wszystkie strony. Potężny zwierz człapie po leśnej, zielonej gęstwinie i ociera się o pień drzewa. Wspaniały jeleń i zgrabne sarny stąpają

lekko i zwinnie po miękkim mchu.

Ø      Gdzie wybierzemy się na spacer?

Ø      Jakie zwierzęta spotkamy?

Ø      Które z nich to ptaki, a które to ssaki?

Ø      Jakie są cechy charakterystyczne ptaków, ssaków?

Ø      Jakie rośliny zobaczymy na spacerze?

Ø      Proszę odczytać ostatnie zdanie i wskazać w nim rzeczowniki, czasowniki, przysłówki i przymiotniki.

Ø      W jakim czasie występuje czasownik? Odmień go  przez liczby i osoby.

Ø      Proszę wystopniować występujący w tym zdaniu przymiotnik.

Ø      Jak zauważyliście czas naszej wycieczki dobiega końca i musimy wrócić do domu. Jednak zanim to nastąpi to musicie sami ocenić swoją dzisiejszą pracę na lekcji.

Ø      W tym celu zamalujcie jedno zdanie, które uważacie za najbardziej stosowne

       wyrażające swoją aktywność na lekcji.

 

Byłem na zajęciach bardzo aktywny.

Nie byłem dzisiaj na zajęciach aktywny.

Pracowałem bardzo dobrze.

Mogłem pracować lepiej.

Wiem bardzo dużo i dlatego jestem z siebie zadowolony.

Wiem jeszcze za mało i dlatego muszę jeszcze popracować.